//
Nyíregyházi TV

Kezdőlap
Műsorok
TV Műsor
Videótár
Kapcsolat
Rólunk

Közgyűlés (12+)

havonta

Közgyűlés után: A döntések műsora.


A Közgyűlés után a Nyíregyháza Megyei Jogú Város képviselő-testületi ülései kapcsán készülő visszatekintő műsor. Félórás adásunkban felszínre kerülnek az aktuális döntések, határozatok, napirendek, részben a véleményeken keresztül.

 

 

 

A május 16-ai ülés tartalmából:

 

 
 
Napirendek:
Nyílt ülés:
1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
2/a. Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság érdekében 2023. évben tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos
feladatokról
Előadó: Tóth Attila r.alezredes, kapitányságvezető
Meghívott: Farkas József r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
2/b. Előterjesztés a Nyíregyházi Rendőrkapitányság Érkerti Rendőrőrs vezetője
kinevezésének véleményezésére
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Tóth Attila r.alezredes, kapitányságvezető
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
3./ Tájékoztató a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2023. évi
tevékenységéről, és beszámoló a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2023. évi
tevékenységéről
Előadók: Gerebenics Károly tű. ezredes, katasztrófavédelmi kirendeltség-vezető
Oszlár Gábor tű. őrnagy, tűzoltóparancsnok
Meghívott: Varga Béla tű. dandártábornok, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vármegyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
2
4./ Előterjesztés Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett
menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének 2023. évi
teljesítésére
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívottak: Dr. Mosóczi László, vezérigazgató
Mészáros Antal Volánbusz Zrt. helyi közszolgáltatás csoportvezetője
Kató József Volánbusz Zrt. üzemvezetője
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
5./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2023. évi
tevékenységéről
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság
6./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi
költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
7./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő
intézmények, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső
kontrollrendszerének működésére vonatkozó vezetői nyilatkozat beterjesztésének
tudomásul vételére
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
8./ Előterjesztés az Önkormányzat 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadására
Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
3
9./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kábítószerügyi
Egyeztető Fóruma (NYÍRKEF) 2023. évi szakmai tájékoztatójának elfogadására
Előadók: Dr. Ulrich Attila alpolgármester
Meghívott: Dr. Erdélyi Ágnes, a Nyíregyházi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai
elnöke
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
10./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott
óvodák alapító okiratainak módosítására és a szervezeti és működési szabályzatainak
jóváhagyására
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
11./ Előterjesztés a Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási
Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
12./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a
Nyíregyházi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által kötött támogatási szerződés
módosítására
Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
13./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűléséhez a Búzaszem Nyugati
Óvoda igazgatói (magasabb vezetői) pályázati felhívás meghirdetésére
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
14./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűléséhez a Nyíregyházi
Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázati
felhívás meghirdetésére
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
4
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
15./ Előterjesztés a Nyíregyházi Tankerülti Központ fenntartásában működő egyes
köznevelési intézmények átszervezésének véleményezésére
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és Köznevelési osztályvezető
Meghívott: Gaszperné Román Margit a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgató
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
16./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzati közművelődési
feladatairól szóló 13/2011. (III.11.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
17./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről
szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzat rendelet alapján benyújtott pályázatok elbírálása
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
18./ Előterjesztés a Képzőművészeti Ösztöndíjak meghirdetésére
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
19./ Előterjesztés Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési tervének végrehajtásáról
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Lengyelné Petris Erika ellenőrzési osztályvezető
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
20./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2023. évi Működési Jelentésének
jóváhagyására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
5
Meghívott: Dr. Pazonyi Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
21./ Előterjesztés Nyíregyháza MJV Önkormányzata és a Nyíregyházi Állatpark
Nonprofit Kft. közötti üzemeltetési szerződés módosítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
22./ Előterjesztés a Nyíregyházi Tankerületi Központtal és a Nyíregyházi Szakképzési
Centrummal kötött vagyonkezelési szerződések módosítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
23./ Előterjesztés a Magyar Labdarúgó Szövetség felé futsal csarnok építése céljából
pályázat benyújtására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
24./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott
helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének
megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításának
jóváhagyására (MÓDOSÍTÁSOK VIII./2021. – 1 terület tárgyalásos eljárásban,
MÓDOSÍTÁSOK VI./2023. – 4 terület egyszerűsített eljárásban, MÓDOSÍTÁSOK
VII./2023. – Nyírjestói vízfolyás mellékág áthelyezése egyszerűsített eljárásban,
MÓDOSÍTÁSOK III./2024. – 3 terület egyszerűsített eljárásban)
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
6
25./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének
jóváhagyásáról szóló 117/2005. (V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.)
önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és
egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati
rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és Közérdekű
kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza,
Tünde utca, 26861/15 és 26861/16 hrsz.)
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
26./ Előterjesztés a 4911. jelű országos közút (Nagyszállás, Mérő u.) és Nyíregyháza Déli
Ipari Park közötti összekötő út nyomvonalának beillesztése, Buj-Nyírjes 132 kV-os és
Nyíregyháza Ipari Park-Nyíregyháza Kelet 132 kV-os távvezeték beforgatása Nyírjes
alállomásba, "Altima" 132 kV-os kábel megvalósítása, valamint a Nyíregyháza, Déli
Ipari Parkot ellátó nagyközépnyomású gázelosztó vezeték megépítése Szabolcs-Szatmár-
Bereg Vármegyei Területrendezési Tervben történő ábrázolásával kapcsolatos
területrendezési hatósági eljárás megindításának jóváhagyására
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
27./ Előterjesztés az Állami Számvevőszék „Az önkormányzatok energiahatékonysági
intézkedéseinek ellenőrzése – Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata" című
jelentés tárgyában
Előadók: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
28./ Előterjesztés a közterületek 31/2001.(VI.01.) számú rendelete a közterületek
használatának, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével
kapcsolatos eljárásokról szóló önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
29./ Előterjesztés a kárpátaljai magyar közösség részére a Megyei Jogú Városok
Szövetségének közreműködésével 2024. évben juttatandó támogatás tárgyában
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
7
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
30./ Előterjesztés az „EUI Innovative actions – InterACT Green: Zöld infrastruktúra
InterAKTÍV menedzsment és regeneráció a varasdi Dráva-erdőparkon tesztelve” című
pályázati program elfogadására
Előadók: Hagymási Gyula polgármesteri kabinetvezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
31./ Előterjesztés az Interreg Danube Region Programme 2021-2027 keretein belül
meghirdetett, 2. pályázati felhívás keretében benyújtott "ANCHOR – Köz- és
magánszféra közötti partnerség és transznacionális csereprogramok a jobb munkaerő-
piaci kormányzás érdekében a demográfiai változások negatív hatásainak hatékony
kezelése érdekében a Duna régióban (Public-Private Partnership and transnational
exchange for better labour market governance to effectively tackle negative impacts of
demographic change in the Danube Region" ) című pályázati program elfogadására
Előadók: Hagymási Gyula polgármesteri kabinetvezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
32./ Előterjesztés az URBACT IV Program, "Cities for Talent” tárgyú pályázati
program elfogadására
Előadók: Hagymási Gyula polgármesteri kabinetvezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
33./ Előterjesztés az Interreg Europe Program keretein belül, " TOURISM4SDG – A
turisztikai szakpolitikai eszközök hatékonyságának javítása a fenntartható fejlődés
érdekében " tárgyú pályázati program elfogadására
Előadók: Hagymási Gyula polgármesteri kabinetvezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
8
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
34./ Előterjesztés a TOP_Plusz-1.3.2-23 kódszámú, „Fenntartható városfejlesztés” című
pályázati felhívásra benyújtandó „Csalóközi csatorna rekonstrukciója” című pályázati
program elfogadásáról
Előadó: Hagymási Gyula polgármesteri kabinetvezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
35./ Előterjesztés az Építési és Közlekedési Minisztérium 2024. évi „Kerékpárral 7
határon át „című programsorozat keretében egyedi támogatás igénylésére
Előadó: Hagymási Gyula polgármesteri kabinetvezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Biztottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
36./ Előterjesztés közterületi térfigyelő kamerák elhelyezésére kijelölt helyszínek
jóváhagyására
Előadók: Dr. Kása Brigitta aljegyző, Hatósági főosztályvezető
Bodrogi László, Közterület-felügyeletvezető
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
37./ Előterjesztés közterületek elnevezéséről
Előadók: Dr. Kása Brigitta aljegyző, Hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter Igazgatási osztályvezető
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
38./ Előterjesztés változtatási tilalom ideiglenes bevezetésére Nyíregyháza „Alvég”
nevezetű óvárosi városrészében
Előadó: Lengyel Máté önkormányzati képviselő
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

Vetítések: csütörtök 10.00, szombat 10.00

 

 

Nyíregyháza.hu


© 2015. Város-Kép Nonprofit Kft. - Minden jog fenntartva!